Chọn thực đơn của bạn

Thực đơn 4 120.000/suất

Thực đơn 4 120.000/suất 

Liên hệ

Thực đơn 3 120.000/suất

Thực  đơn 3 120.000/suất

Liên hệ

Thực đơn 2 120.000/suất

Thực đơn 2 120.000/suất

Liên hệ

Thực đơn 1 120.000/suất

Thực đơn 1 120.000/suất

Liên hệ

Thực đơn 4 150.000/suất

Thực đơn 4 150.000/suất

Liên hệ

Thực đơn 3 150.000/suất

Thực đơn 3 150.000/suất 

Liên hệ

Thực đơn 2 150.000/suất

Thực đơn 2 150.000/suất 

Liên hệ

Thực đơn 1 150.000/suất

Thực đơn 1 150.000/suất 

Liên hệ

Thực đơn 3 180.000/suất

Thực đơn 3 180.000/suất

Liên hệ

Thực đơn 2 180.000/suất

Thực đơn 2 180.000/suất

Liên hệ

Thực đơn 1 180.000/suất

Thực đơn 1 180.000/suất

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Nhà hàng Đại Việt

  • Địa chỉ: Số 104 Anh Đào, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
  • Tel: ‭0982.238.505
  • Email: duongthitham916@gmail.com
  • Website: https://nhahangdaiviet.com

Giờ Mở Cửa

THỨ 2 - CHỦ NHẬT

06:00 - 22:00
( trưa, tối)